ข่าวสาร

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพมาตรฐานสากล

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1 

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 วลา 09.00-16.00 น. ทั้งสิ้น 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง         ณ ห้องประชุมบุณชู โรจนสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ


รายละเอียดต่างๆ และใบสมัคดังไฟล์เอกสารแนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายอรรถกร  เฉยทิม
ติดต่อ 08-6010-9115
อีเมลล์ nengtu@hotmail.com

Friday, April 28, 2017/Author: Nantawat/Number of views (18)/Comments (0)/
Tags:

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559

Monday, April 24, 2017/Author: Nantawat/Number of views (38)/Comments (0)/
Tags:

(UMAP IS) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประเทศสมาชิกเครือข่าย (รวมประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs (STTP: Program C) ประจำปี 2017

UMAP International Secretariat (UMAP IS) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประเทศสมาชิกเครือข่าย (รวมประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs (STTP: Program C) ประจำปี 2017 จำนวน 42 คน (หลักสูตรในต่างประเทศจำนวน 34 หลักสูตร) สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ http://umap.org/programs/c/
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://umap.org/forstudents/ และส่งใบสมัครไปยังฝ่ายวิเทศศัมพันธ์ คณะฯ ห้อง 217 (สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์) ในเวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 (ในวันและเวลาราชกาลเท่านั้น) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม หรือ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

For more information
ฝ่ายวิเทศศัมพันธ์ 02-260-1012

Monday, April 24, 2017/Author: Nantawat/Number of views (38)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวิชาโทภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวิชาโทภาษาอังกฤษ

Saturday, April 22, 2017/Author: Nantawat/Number of views (144)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

Thursday, April 20, 2017/Author: Nantawat/Number of views (102)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last