ข่าวสาร

Wednesday, March 22, 2017/Author: supattra/Number of views (6)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, March 22, 2017/Author: supattra/Number of views (6)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อนิสิตและสถานที่สอบ TOEIC รอบวันที่ 24 มีนาคม 2560

นิสิตที่มีรายชื่อสอบ TOEIC รอบวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -12. 00 น. ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารคณะมนุษยศาสตร์  รายชื่อตามเอกสารที่แนบมา

ในวันสอบ นิสิตต้องมาก่อนเวลาสอบ 15-30 นาที

ในวันสอบ ให้นิสิตนำบตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิตมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

****นิสิตที่บัตรประจำประชาชนหาย ต้องติดต่อทำบัตรใหม่ให้เรียบร้อยก่อนวันที่สอบ

****นิสิตที่บัตรประจำตัวนิสิตหายหรือชำรุดไม่สามารถระบุตัวตนนิสิตได้

ให้ติดต่อกับกองบริการการศึกษา เพื่อออกเอกสารยืนยันตัวตนนิสิตแทนบัตรประจำตัวนิสิต และถ้านิสิตคนใดมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนิสิตมีชื่อหรือสกุลไม่ตรงกัน นิสิตจะต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มายืนยันตนก่อนการเข้าห้องสอบด้วย

Tuesday, March 21, 2017/Author: supattra/Number of views (86)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, March 14, 2017/Author: supattra/Number of views (106)/Comments (0)/
Tags:
Monday, March 13, 2017/Author: supattra/Number of views (85)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last