ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายธีรยุทธ์ ดาวเรือง นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายธีรยุทธ์ ดาวเรือง นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders

Author: nantawat/Wednesday, January 30, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรยุทธ์ ดาวเรือง
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 5

ได้รับการคัดเลือกจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship ในหัวข้อ “Civic Engagement” 
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 27 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ University of Nebraska-Omaha ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

และได้รับการคัดเลือกจาก Asia-Europe Foundation (ASEF) 
เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาไทยเข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติ The 7th ASEF Rectors’
Conference and Students’ Forum (ARC7) 
ในหัวข้อ “Higher Education Taking Action Towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe” 
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

Print

Number of views (1489)/Comments (0)

x