ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​ผศ.ดร.อัญชลี​ จันทร์เสม​ ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

Author: nantawat/Wednesday, April 24, 2019/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​

ผศ.ดร.อัญชลี​ จันทร์เสม​ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์​

ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​ 
The​ United Kingdom Professional​ Standard Framework (UKPSF)​ ในระดับ Senior​ Fellow​ 
จากสถาบัน​ Higher Education​ Academy

Print

Number of views (1043)/Comments (0)

x