ข่าวสาร

การเปิดคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 18-24 ปี เพื่อร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเปิดคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 18-24 ปี เพื่อร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Author: nantawat/Wednesday, February 5, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

"กรมองค์การต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 18-24 ปี ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวาระต่างๆ ของโลกภายใต้กรอบสหประชาชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2020 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาการสมัคร 1-17 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิตที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อศึกษารายละเอียดของประกาศการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร"

Print

Number of views (388)/Comments (0)

x