ข่าวสาร

การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ  UMAP Program A&B 2020-1

การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP Program A&B 2020-1

Author: nantawat/Wednesday, February 5, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ
UMAP Program A&B 2020-1
(semester-tong programs for FaR/Autumn 2020)
(มศว เข้าร่วมเฉพาะโครงการ UMAP Program A)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/รายละเอียดโครงการ ได้ที่
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร 02 260-1012 ต่อ 12345
Email.: irdcg.swu.ac.th

นิสิตส่งใบสมัคร/เอกสารได้ที่
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 222 อาคาร2
ที่คุณสถาพร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ก.พ. 63

Print

Number of views (397)/Comments (0)

Documents to download

x