ข่าวสาร

กำหนดการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ SWU-SET เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)

Author: nantawat/Friday, February 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ SWU-SET เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
เพื่อใช้ในการเป็นคะแนน exit exam โดยศูนย์ภาษาฯจัดห้องสอบให้เหมือนกับการสอบปลายภาควิชา SWU 121 
ห้องสอบมีทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ ตารางสอบและห้องสอบ SWU-SET
หากนิสิตไม่เข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว นิสิตต้องมาดำเนินการสอบเองแบบเสียค่าใช้จ่ายในภายหลัง 
หากนิสิตมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-260-3934 ในวันและเวลาราชการ

Print

Number of views (362)/Comments (0)

Documents to download

x