ข่าวสาร

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Author: nantawat/Wednesday, February 19, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Print

Number of views (295)/Comments (0)

x