ข่าวสาร

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา (วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Author: nantawat/Thursday, March 12, 2020/Categories: ข่าววิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา (วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

Print

Number of views (193)/Comments (0)

Documents to download