ข่าวสาร

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

Author: nantawat/Monday, March 16, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ
ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 22 มีนาคม 2563
และดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน 
ตั้งแต่ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และการฝึกงานให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
หัวหน้าส่วนงาน โดยให้คำนึงถึงมาตรการ 
ความปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยติดตามประกาศของทางคณะ และวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
( ประกาศอย่างเป็นทางการและแนวทางปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
16 มีนาคม 2563

Print

Number of views (413)/Comments (0)