ข่าวสาร

📣 เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563

📣 เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563

Author: nantawat/Thursday, April 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563

⭐️ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับนิสิต 2 หลักสูตร 

📌หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 คน

📌หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  5 คน 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/2x9QHIj

 

LINK : 

https://www.facebook.com/407463276003923/posts/2881493485267544/?d=n

Print

Number of views (476)/Comments (0)