ข่าวสาร

ประกาศวันอบรมออนไลน์ คลินิค i-Thesis  ในช่วงวันที่ 4 - 30 เมษายน 2563

ประกาศวันอบรมออนไลน์ คลินิค i-Thesis ในช่วงวันที่ 4 - 30 เมษายน 2563

Author: nantawat/Thursday, April 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันอบรมออนไลน์ คลินิค i-Thesis 

ในช่วงวันที่ 4 - 30 เมษายน 2563

งดให้บริการคลินิก i-Thesis ในวันหยุดราชการและวันสงกรานต์

อบรมออนไลน์ได้ที่ : https://meet.google.com/ymq-xkmm-vad

Link 

https://www.facebook.com/407463276003923/posts/2879933362090223/

Print

Number of views (394)/Comments (0)