ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19 ในรายการชิสามาแชร์

Author: nantawat/Thursday, April 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19  ในรายการชิสามาแชร์

Link:

https://youtu.be/9vcYhISHKWc

Print

Number of views (377)/Comments (0)