ข่าวสาร

ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

Author: nantawat/Thursday, April 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน

📌📌 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563
TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

👉 รายละเอียดดังนี้
https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php

 

https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
Fanpage : Educational Service Division: SWU
โทร. 064-8821193 วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.

#ทีมมศว #dek63 #tcas63 #swu

Print

Number of views (1772)/Comments (0)