ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

Author: nantawat/Friday, April 17, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563  ช่วงอายุ 16-20 ปี  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ English Speaking Union (Thailand)

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คนเป็นทีมเขียนสุนทรพจน์ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ผลาหาญ นายฉัตริน ทวีกาญจน์ นายณัฏพร โหลสกุล และนายธนากร ปัญญาดี

ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล
ทั้งนี้นางสาวญานิกา สำลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล
ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “2020 National Public Speaking Training and Competition” ซึ่งจะจัดในโอกาสต่อไป

การแข่งขันในรอบ Grand-Final ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Print

Number of views (324)/Comments (0)