ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน

Author: nantawat/Friday, April 17, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่ง 

นางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน หัวข้อ "สุจริตและบริสุทธิ์ใจ ชาติจะพ้นภัยคอร์รัปชัน" ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

Print

Number of views (1205)/Comments (0)

More links