ข่าวสาร

การขอรับหนังสือยกเลิกการฝึกงานเพื่อยื่นต่อสถานที่ฝึกงาน

การขอรับหนังสือยกเลิกการฝึกงานเพื่อยื่นต่อสถานที่ฝึกงาน

Author: nantawat/Tuesday, April 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตที่ต้องการขอรับหนังสือยกเลิกการฝึกงานเพื่อยื่นต่อสถานที่ฝึกงาน นิสิตสามารถกรอกข้อมูลผ่าน QR code 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ INBOX Page คณะมนุษยศาสตร์ มศว 

Print

Number of views (297)/Comments (0)