ข่าวสาร

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

Author: nantawat/Wednesday, April 22, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ❣️

💡   แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต ไม่ใช่แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ (ที่บัณฑิตกรอกข้อมูลก่อนรับปริญญา)

💡 ในจดหมายที่ส่งให้นายจ้างมี username และ password เพื่อเข้าประเมินบัณฑิตผ่านระบบ supreme2019  สามารถเข้าผ่าน link https://supreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_company_public.php 

💡 แบบประเมินมีเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถให้ผู้บังคับบัญชาคนไทยที่ใกล้ชิด กับบัณฑิตเรา ที่เป็นผู้มอบหมายงานโดยตรงประเมินได้เช่นกัน

💡บัณฑิตที่ทำอาชีพอิสระ /freelance /สอนพิเศษต่างๆ ให้ ผู้จ้างงาน เป็นผู้ทำแบบประเมินค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าบัณฑิตให้ที่อยู่ของผู้จ้างงานท่านใดมา มหาวิทยาลัยจะส่งให้ตามที่อยู่

 

😊คณะมนุษยศาสตร์ ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ 

มีข้อสงสัยสอบถามได้ทาง INBOX Page

https://www.facebook.com/Humanities.SWU/

Print

Number of views (380)/Comments (0)