ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

Author: nantawat/Saturday, May 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

📋 ขอความร่วมมือนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  

ประเมินผ่าน LINK :   https://bit.ly/2WhCCBf    

Print

Number of views (386)/Comments (0)