ข่าวสาร

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

Author: nantawat/Friday, May 8, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟 พบกับเสวนาออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ 🌟

“มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่”

Humanities and the New Normal 

ร่วมฟังการเสวนาในประเด็นต่างๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง จากอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 😊

❣️ ON AIR : 12 พฤษภาคม 2563 

ผ่านช่องทาง 

🎙 facebook @Humanities.SWU 

🎙 youtube : PR.Humanities SWU

  #เสวนาออนไลน์ #NewNormal #Covid19

Print

Number of views (337)/Comments (0)