ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

Author: nantawat/Tuesday, May 19, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

Print

Number of views (402)/Comments (0)