ข่าวสาร

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Author: nantawat/Thursday, May 21, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความร่วมมือจากนิสิตทำ “แบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา” โดยสแกน QR CODE ด้านล่าง หรือเข้าลิ้งค์ https://forms.gle/Wn6WWeCLW1D2X2xS9

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลที่ได้จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

Print

Number of views (450)/Comments (0)