ข่าวสาร

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

Author: nantawat/Tuesday, June 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ
ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵
โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาตะวันออกได้จัดโครงการ
"แปลหนังสือและจัดทำหนังสือความรู้ภาษาตะวันออก"
และได้ผลงานแปลของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่น่าภาคภูมิใจ ☺️

🇨🇳 แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาจีน
https://youtu.be/B8caGRLvTh4

🇰🇷 แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาเกาหลี
https://youtu.be/kskHMz6S2m0

🇯🇵 แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
https://youtu.be/MTS3ACtwlCA

#หนังสือแปล #ภาษาจีน #ภาษาเกาหลี #ภาษาญี่ปุ่น

Print

Number of views (356)/Comments (0)