ข่าวสาร

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Tuesday, June 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดระบบ ITA เพื่อให้เข้ากรอกแบบวัดการรับรู้ ตาม Url. 

แบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับส่วนงานของท่าน
https://itas.nacc.go.th/go/eit/7wf2i4

Print

Number of views (289)/Comments (0)