ข่าวสาร

Learning & Sharing มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากห้องเรียนออนไลน์

Learning & Sharing มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากห้องเรียนออนไลน์

Author: nantawat/Tuesday, June 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการขอประชาสัมพันธ์ [Learning & Sharing] 😊

มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากห้องเรียนออนไลน์ 💻🎙

📍ทุกวันพุธ ตลอดเดือน มิถุนายน 2563
เริ่ม ON AIR พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น.

🌟 ติดตามได้ที่ page Knowledge Management, Academic Affairs, HU SWU

Print

Number of views (296)/Comments (0)