ข่าวสาร

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

Author: nantawat/Thursday, July 2, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการประเมินผลตามรายวิชาในรูปแบบการสอนออนไลน์ [Online ผ่านโปรแกรม Zoom]

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : https://bit.ly/2NuPAI3

ส่งผลงานเข้าร่วม : https://bit.ly/2VkH0zG

สมัครเข้าร่วมและส่งผลงานภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

Print

Number of views (128)/Comments (0)