ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

Author: nantawat/Friday, July 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” 

รายละเอียด 

http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20156

Print

Number of views (110)/Comments (0)