ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

Author: nantawat/Friday, July 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

👨💻 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

(Ethical Principle to Research Involving Human Subject)

 

 👩💻

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และ/หรือวันที่ 24 กรกฏาคม 2563

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.อบรม ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเฉพาะบุคลากรภายใน มศว จำนวน 20 คน/วัน เท่านั้น

 

2. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบุคลากรภายใน มศว และบุคคลภายนอก จำนวนจำกัด

 

📧 โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/y43VgrRmko2MVq2j7

ภายใน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทาง https://www.facebook.com/researchswu/ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox

Print

Number of views (145)/Comments (0)