ข่าวสาร

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

Author: nantawat/Friday, July 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

👉 http://huris.swu.ac.th

ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ

☎️ ติดต่อ ข้อมูลการขอตำแหน่งที่ส่วนทรัพยากรบุคคล มศว เบอร์ภายใน 15634

Print

Number of views (99)/Comments (0)