ข่าวสาร

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการขยายเวลาใช้งานระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (I-Pass: Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เพิ่มเป็น 180 นาที

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการขยายเวลาใช้งานระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (I-Pass: Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เพิ่มเป็น 180 นาที

Author: nantawat/Thursday, July 16, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการขยายเวลาใช้งานระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (I-Pass: Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เพิ่มเป็น 180 นาที
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และใช้งานอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้

Print

Number of views (145)/Comments (0)