ข่าวสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  ZOOM  ในโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  ZOOM ในโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

Author: nantawat/Friday, July 17, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์
ผ่านโปรแกรม  ZOOM 
ในโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

Print

Number of views (167)/Comments (0)