ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Naruto University of Education (NEU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

Author: nantawat/Thursday, July 23, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Naruto University of Education (NEU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 สิงหาคม 2563  และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะแจ้งให้รายละเอียดการสัมภาษณ์ให้ทราบต่อไป

กรุณากรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่อาจารย์ ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล paton@g.swu.ac.th

Print

Number of views (329)/Comments (0)

Documents to download