ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

Author: nantawat/Thursday, July 30, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

Kingkarn Buranasinvattanakul

​ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​ The​ United Kingdom Professional​ Standard Framework (UKPSF)​ ในระดับ Fellow จากสถาบัน​ Higher Education​ Academy

#คณะมนุษยศาสตร์ #มศว #ครูภาษาไทย

Print

Number of views (178)/Comments (0)