ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 🎊 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์  วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 🎊 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

Author: nantawat/Thursday, July 30, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 🎊

อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์  วรธำรง
Dr.Sakulrat Worathumrong

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ 

​ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​ The​ United Kingdom Professional​ Standard Framework (UKPSF)​ ในระดับ Fellow จากสถาบัน​ Higher Education​ Academy

Print

Number of views (470)/Comments (0)