ข่าวสาร

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน QR Code LINE กลุ่มเรียน และ รหัสเข้า google classroom ของวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 121 ภาคเรียนที่ 1

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน QR Code LINE กลุ่มเรียน และ รหัสเข้า google classroom ของวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 121 ภาคเรียนที่ 1

Author: nantawat/Thursday, July 30, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน QR Code LINE กลุ่มเรียน และ รหัสเข้า google classroom ของวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 121 ภาคเรียนที่ 1 ได้ที่ link

https://drive.google.com/…/10M9qISaalyCGMXRaYtJp5RRPCTCtdgi…

(ข้อมูลจะครบถ้วนภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563)

ขั้นตอนการเข้ากลุ่มตามรูปภาพประกอบ และนิสิตจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

หนังสือที่ใช้ในรายวิชา SWU121 คือ หนังสือ Personal Best B1+ หาซื้อได้ที่ shopee

Print

Number of views (180)/Comments (0)