ข่าวสาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 𝗖𝗶𝘁𝗲𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 𝗖𝗶𝘁𝗲𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀

Author: nantawat/Friday, July 31, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 𝗖𝗶𝘁𝗲𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀  จัดโดยสำนักพิมพ์ Elsevier 

*การบรรยายจัดเป็นภาษาอังกฤษ*

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่

https://www.brighttalk.com/webcast/13703/426774?utm_source=Scopus&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=426774

Print

Number of views (128)/Comments (0)