ข่าวสาร

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ใช้บริการพรินต์ด่วน   Double A fast print

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ใช้บริการพรินต์ด่วน Double A fast print

Author: nantawat/Monday, August 3, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ใช้บริการพรินต์ด่วน   Double A fast print

โดยคณะฯ ได้จะจัดวางเครื่องไว้ ณ โถงหน้าลิฟต์ชั้น 2 อาคาร 2 จำนวน 2 เครื่อง 

📎 แนะนำการใช้งาน   https://www.doubleafastprint.com/    

 

Print

Number of views (95)/Comments (0)