ข่าวสาร

ประกาศช่องทางการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่ออาจารย์

ประกาศช่องทางการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่ออาจารย์

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, August 7, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตทุกท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่ออาจารย์ได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้
****โดยการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์****

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDapuyGoKYmKCEdpyNNXTjJH7xPqPPK3uuy6p3E9P0Q/edit?usp=sharing

Print

Number of views (111)/Comments (0)

More links