ข่าวสาร

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ และห้องสมุด

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ และห้องสมุด

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, August 7, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพร้อมที่ดิน ณ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๓๔ สุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์ของอาคารดังเกล่าเป็นพิพิธภัณ์ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการศึกษาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต และประวัติของศาสตราจารย์ทั้ง ๒ ท่าน โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 
          สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจด้านภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ และห้องสมุด ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางพิพิธภัณฑ์ บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๙ ๔๐๔๑ หรือติดต่อ นางสาวกันทิมา เสียงเพราะ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ หมายเลขโทรษัพท์ ๐๘ ๙๔๕๓ ๔๖๙๑ ผู้ประสานงาน
Print

Number of views (77)/Comments (0)

Documents to download