ข่าวสาร

ช่องทางการติดต่อผู้สอน และช่องทางการเรียนออนไลน์ หมวดโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563

ช่องทางการติดต่อผู้สอน และช่องทางการเรียนออนไลน์ หมวดโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563

Author: Prapawan Tantrakul/Monday, August 10, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อผู้สอนและช่องทางการเรียนออนไลน์ หมวดโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ

รายวิชา  ECP  และรายวิชา EI  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

นิสิตทุกท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่ออาจารย์ได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้นะคะ
****โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบออนไลน์***

https://drive.google.com/drive/folders/1JPWv4dShvegO1-IrRLPTcdqgePwnuv5A?fbclid=IwAR0A4acs2fbZ5_UUzvp_JV_uUBDrL71OaikSUmjM4QBbKcFb_MsVEPq6-wU

Print

Number of views (75)/Comments (0)

More links