ข่าวสาร

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 11, 2020/Categories: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยร่วมขับร้องบทเพลงถวายพระพร และวางพวงมาลัยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

The Ceremony on the Auspicious Occasion of the Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother

          On the auspicious occasion of the birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean, Assistant Professor Dr. Nuntana Wongthai, Associate Dean for Academic Affairs and Research and staff participated in singing salute songs and placing flowers in front of a picture of the Queen Mother at the 1st floor hall, Professor Dr.Saroj Buasri SWU Innovation Building on August 10, 2020

Print

Number of views (77)/Comments (0)