ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปี 1

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปี 1

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตรหัส 63 (TCAS 3, TCAS 4, TCAS 5) สามารถดูกำหนดการชำระค่าทำเนียมการศึกษาได้ตามรายละเอียดในรูปค่ะ
***โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการภายในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563***

Print

Number of views (74)/Comments (0)