ข่าวสาร

ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect เบื้องต้น

ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect เบื้องต้น

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 11, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[สำนักหอสมุดกลาง]

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในหัวข้อ “การใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect เบื้องต้น” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30-16.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนข้อมูลผู้อบรมที่ https://www.surveymonkey.com/r/MHESI2020
2. ลงทะเบียนเข้าอบรมที่  https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_xlUQtXDBSmWHUCF_uOkUvw (Passcode: 526500)

หมายเหตุ:
- กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2563
- การบรรยายเป็นภาษาไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ใน link ข้างล่าง หรือไฟล์ที่แนบในบทความ

https://drive.google.com/drive/folders/146cUcAlFOpZFl2lbmi0K9Mkccr8kYOC7?usp=sharing

Print

Number of views (73)/Comments (0)

Documents to download

More links