ข่าวสาร

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

Author: Prapawan Tantrakul/Friday, August 14, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต]

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561

1. ปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำ
2. ประสานงานนายจ้างให้ทำแบบประเมิน

🔺บัณฑิต รหัส 58
🔺บัณฑิต กศ.บ.รหัส 57
🔺บัณฑิต รหัสอื่นๆ ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 12 พ.ย.2562

Print

Number of views (53)/Comments (0)