ข่าวสาร

บทสัมภาษณ์นิสิตนักกิจกรรม

บทสัมภาษณ์นิสิตนักกิจกรรม

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 18, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[บทสัมภาษณ์นิสิตนักกิจกรรม]

 

     “....ในวันหนึ่งกำแพงแห่งความไม่เท่าเทียมจะพังทลายลง

ในวันหนึ่งสังคมจะเข้าใจความธรรมดาของสังคม LGBTQ+

ในวันหนึ่งสังคมจะมีโอกาสและพื้นที่ให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเท่าเทียม…” (โดนัท, 2563)

     

     เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครบรอบ 45 ปี เรามีบทสัมภาษณ์ น้องโดนัท นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ศศ.บ. นิสิตนักกิจกรรมมาให้ทุกคนอ่านกันค่ะ

Print

Number of views (55)/Comments (0)