ข่าวสาร

การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

การเพิ่ม-ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, August 19, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

การเพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563 (นิสิตรหัส 56-62) และการเพิ่ม-ลดวิชา (นิสิตรหัส 63)

สามารถทำได้ในวันที่ 17-24 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง internet ของทางมหาวิทยาลัย http://supreme.swu.ac.th

 

Print

Number of views (55)/Comments (0)