ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

Author: Prapawan Tantrakul/Wednesday, August 19, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทาง Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

09.00 – 09.30 พระธรรมเทศนา โดยพระมหาวีระ ปุญฺญวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม วรวิหาร นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

9.30 – 10.30 งานเสวนาในหัวข้อ “ก้าวที่เปลี่ยน: มนุษยศาสตร์มั่นคง? หรือสั่นคลอน?” (Humanities Move for the Future: Solidifying or Weakening)

โดยวิทยากรศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการข่าวของไทยรัฐทีวี (ศิษย์เก่า รหัส 40 เอกภาษาอังกฤษ ศศ.บ.) คุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา HRBP Specialist บริษัท AIS (ศิษย์เก่า รหัส 39 เอกจิตวิทยา) และมีอาจารย์นิธิ ศีลวัตกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถ ร่วมส่งข้อความอวยพรได้ที่ https://forms.gle/3T4Ds4xJ6KCN6Gsu5

Print

Number of views (67)/Comments (0)