ข่าวสาร

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, August 20, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีคุณอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ที่ปรึกษากรรมการคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

On August 19, 2020, Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean, the Administrative Board, and Mr. Anupong Chaiyariti, Deputy Director of Thai PBS, participated in the monthly board meeting at the main meeting room, 4th floor, Building 38, Faculty of Humanities.

Print

Number of views (67)/Comments (0)