ข่าวสาร

การทำประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุ่ม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564

การทำประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

 

การทำประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564

ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส และบุตร ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี

📍 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

โดยบุคลากรดำเนินการยืนยันแผนประกันตนเอง คู่สมรส และบุตร ผ่านระบบประกันสุขภาพกลุ่ม (SWU Health Care)

>> https://bit.ly/2FfOLSi

📍 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563

ระบบประกันสุขภาพกลุ่มจะปิดระบบ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขการเลือกแผนการประกันได้

***กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมต่อ VPN ก่อนเข้าใช้งาน***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่องานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โทร. 15633, 15725

พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร (ERP) โทร. 12741 - 12753

Print

Number of views (62)/Comments (0)