ข่าวสาร

งานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี

งานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี

Author: Prapawan Tantrakul/Tuesday, August 25, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีในงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem, Dean, and staff from the Faculty of Humanities expressed their congratulations to the Behavioral Science Research Institute on their 65th Anniversary at Behavioral Science Research Institute on August 25, 2020.

Print

Number of views (42)/Comments (0)