ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น"

Author: Prapawan Tantrakul/Thursday, August 27, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น"

จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

#คณะมนุษยศาสตร์ #มศว

Print

Number of views (59)/Comments (0)